I 2019 kjøpt Eidissen sitt selskap Picasso alle aksjene i Evenskjer Bygg as. I den avtalen la det inne tre eiendommer og to forretningsbygg midt i …

Leave a Reply