Forslagsstiller er Ringvoll Eiendom AS, mens Ark ama AS er konsulent for planarbeidet. Hensikten med planen. Formålet med detaljreguleringen er å …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *