… i forbindelse med sanitetsforeningens eiendom så tidlig i prosjektet. … ellers til ØP at det per i dag ikke er aktuelt å selge eiendommen.

Leave a Reply