Planområdet består av to eiendommer, og har et totalt areal på 1.976 … både på kommunal og privat eiendom langs fortauet i Rådhusgata.

Leave a Reply

Generated by Feedzy