… som omfatter vurdering av sikkerhet, støy, friluftsliv, reindrift, bolig- og fritidsbebyggelse, naturmangfold, kulturminner og landskap.

Leave a Reply