Selv med fallende eiendomspriser vil inntektene fra eiendomsskatten … Skatten vil derfor fortsette å stige, selv om boligene blir mindre verdt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *