Den dyreste boligen som ble overdratt i uka som gikk ligger i Sandskaret 21 på Sandved. Huset ble solgt for 10,6 mill. fra An-Magritt Aamodt og …

Leave a Reply