Bytte bolig · Dekker skade på boligen ved brann-, vann-, og naturskade, samt ved innbrudd · Dekker skader under flytting på inntil 100.000 kroner.