Aktsomhetsplikten gjelder uansett hvor du befinner deg, også på egen eiendom, spesielt om den grenser til skog og utmark.