At boligen var oppført som enebolig i matrikkelen er ikke rettslig bindende og kan … Kommunen sier at dette er et næringsbygg og ikke en bolig.

Leave a Reply

Generated by Feedzy