Unntaket er første gang du flytter inn i SiÅs bolig og ikke har fått romnummer på leiekontrakten. Husleiefaktura lastes opp på Din Side på …