Opprinnelig tilhørte de eiendommen Lysedahl til skipsreder Fred. Olsen, og begge boligene har i de senere år gjennomgått en total oppussing. Det er …

Leave a Reply