Opprinnelig tilhørte de eiendommen Lysedahl til skipsreder Fred. Olsen, og begge boligene har i de senere år gjennomgått en total oppussing. Det er …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *