1 Hvordan skal brannsikring utføres der garasje er en del av bolig? 2 Kan man bygge garasje inntil husvegg? 3 Når er garasje søknadspliktig?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *