Det kan igjen medføre utlegg (tvangspant) i boligen med påfølgende tvangssalg. For de som ikke har mulighet for å spare opp egenkapital kan startlån …