For boliger over fem millioner kroner, typisk kjøpt av andre- eller tredjegangskjøpere, er det blitt «litt roligere», da de gjerne sitter med en bolig …

Leave a Reply

Generated by Feedzy