Høsten 2020 ble eiendomsselskapet Sylene Eiendom AS, som eier Væktarstua hotell i Stugudal i Tydal, lagt ut for salg til en prislapp på 10 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *