4.154 boliger har blitt igangsatt bygging av i år, noe som gir en nedgang på 54 prosent. Siste tolvmånedersperiode er det igangsatt 18.311 boenheter, …