Det foreligger storstilte planer om utvikling på Svåheia i Eigersund. Svaaheia Avfall utvider deponiet, knuser masser og selger dem. Svåheia Eiendom …

Leave a Reply

Generated by Feedzy