Kari Marie Jenstad arvet for 20 år siden en av Sunndals desidert største eiendommer på nærmere 62 000 dekar. En slik eiendom strekker seg ikke …

Leave a Reply