Seksjon Eiendom forvalter en eiendomsmasse på nærmere 500 000 kvm. Eiendommene består bl.a. av 33 videregående skoler fordelt over hele fylket, …

Leave a Reply

Generated by Feedzy