Slik gjorde bedriften det i 2022. foto. Lønnsomhetskurven: Illustrasjonen viser driftsmarginen til Inrigo Eiendom siste fem år. Prosenttallet i boksen …