Av alle boliger som er bygd i Troms de siste ti årene, er to av tre bygd i … 18 år gamle Isak Tøllefsen vil bygge egen bolig på Husøy ute i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *