Meglerhuset ABG Sundal Collier bistår Måsøval Eiendom med å se på muligheter for det islandske lakseselskapet Ice Fish Farm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *