Møte ble lukket for å behandle en sak om finansiering og kjøp av en eiendom som allerede var solg. foto. Lukket formannskapsmøte for å behandle …

Leave a Reply