Eiendom · Stillings annonser … har levert årsregnskap for viser at selskapet i snitt har hatt 1,08 millioner kroner i inntekter fra eiendommen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *