Det greske ordet «monée» («rom») er en sjeldenhet i Bibelen. Det kan bety «bolig», «værested», «tilholdssted», «hjemsted» etc. Først og fremst skal …

Leave a Reply

Generated by Feedzy