Kulturetaten er på jakt etter en dyktig jurist til fast stilling i Avdeling Virksomhetsstyring og støtte, juridisk seksjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *