Bolig og integrering. I Norge bor flere enn tre av fire personer i egen bolig. Boligeierskap er uttalt politikk og fundament for velferdsstaten, selvĀ …

Leave a Reply