Også kommunens eiendom i Frosterudveien 7 er med i søknaden om en forenklet … Indre Østfold kommune har sagt ja til å få disse to eiendommene …

Leave a Reply