En forutsetning for at odelslova § 21 aktualiseres er at personen løsningskravet retter seg mot allerede har overtatt eiendommen, jf. «fordrive».

Leave a Reply

Generated by Feedzy