Jeg skjønte fort av måten de skulle bygge på, og veien boligene skulle vendes, at dette ville føre til en vesentlig forringelse av min eiendom, …

Leave a Reply