Vervet og Nordheimvegen dominerer ukas topp 10. foto. KJØPER BOLIG: Irene Valstad Simonsen, Carl Christian Lein Størmer og Rune Kufass er blant dem …

Leave a Reply