Oversikten over solgte boliger i Finnmark i oktober viser at boliger og næringseiendommer for til sammen 456,6 millioner kroner ble overdratt i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *