Ved årsskiftet, bare noen uker før Russland invaderte Ukraina, var eiendommen verdsatt til 142,5 millioner kroner i KMCs regnskaper. – Så krigen i …

Leave a Reply

Generated by Feedzy