Sundgata 10 A (Gnr 318, bnr 138, seksjon 2) er solgt for kr 9.000.000 fra Lafton Bolig As til Blå Kors Tjenesteprod Ringerike As (31.10.2022).

Leave a Reply