Det digitale systemet for kommunale boliger, Kobo, vil hjelpe kommunene å møte lovkravene i ny boligsosial lov. Kobo bidrar nemlig med både …