… for å sende ham hjem var at «kartlegging viste at den fysiske og kognitive fungeringen er slik at bistandsbehovet kan dekkes i egen bolig».

Leave a Reply