Boligbrakkene har stått ulovlig på kommunens eiendom i snart 15 år.