Gjøvik Boligstiftelse vil selge boliger for å få inn midler i den utfordrende situasjonen stiftelsen står i. Formannskapet i Gjøvik vedtok onsdag …

Leave a Reply