(+) Kommunen ville gi tvangsmulkt hvis ikke huseiere installerte vannmåler. Det er ikke lov  Sarpsborg Arbeiderblad