Eiendom Norge tror at prisutviklingen i 2022 som helhet kan ende i en relativt flat vekst. Mange områder vil regne med negativ prisutvikling, …

Leave a Reply

Generated by Feedzy