Eierne har brukt boligen som hytte helt siden de kjøpte den. Nå ønsker de at eiendommen formelt får status som fritidsbolig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *