Det gis kun støtte til tiltak på selve boligen – for eksempel nye vinduer eller isolasjon – om en har rett på det fordi støyen er tilstrekkelig høy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *