Avtalen om Osterhaus’ gate 7a ble avsluttet i 2021. Bydelen betaler fortsatt leie for Langes gate 3 og Brenneriveien 1B som Urban Bolig eier. PBE har …