LONGUM NÆRINGSPARK: Eiendommen ligger her i tett tilknytning til flere … å selge fordi det har flere leietakere enn de to andre eiendommene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *