– Mangel på denne typen boliger. Bygget ble i fjor kjøpt av selskapet H-2 Eiendom AS, som eies 50 prosent av Ragde Eiendom og 50 prosent av …

Leave a Reply