I uka som gikk ble det solgt til sammen 16 eiendommer i Strand, Forsand og Hjelmeland. Den dyreste var et landbruk på Forsand som ble solgt for 10 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *