Det blir stadig flere usolgte boliger i det norske eiendomsmarkedet – også utenfor de tradisjonelle pressområdene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *