Lanserte «Finn.no» for kommunale boliger. Det digitale systemet Kobo skal hjelpe kommunene å møte lovkravene i ny boligsosial lov.