av eiendommene har pris over 5 mill. 30%. har bolig mellom 60-120 kvm … tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.